Genel Kültür Kampı 2024 / İnkılap Tarihi- Çağdaş Türk Tarihi


İnkılap Tarihi- Çağdaş Türk Tarihi 2024

(KPSS-YKS-TYT-AYT-ÖABT) AYRINTILI KONU ANLATIMI
 • SORU ÇÖZÜMLERİ
 • SORU ETKİNLİKLERİ
 • ÜCRETSİZ DERS NOTLARI
 • SINAVLAR
 • KONU TARAMA SINAVLARI
 • TEKRAR İZLEME İMKANI
 • SORU SORMA İMKANI
ANLATILACAK KONULAR
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912) 
 • Balkan Savaşları (1912 - 1913) 
 • I. Balkan Savaşı 
 • II. Balkan Savaşı (1913) 
 • Osmanlı Devleti’nin Balkan Devletleri ile İmzaladığı Antlaşmalar 
 • I. Dünya Savaşı (1914 - 1918)
 • I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti 
 • Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 
 • Mondros Ateşkes Anlaşması ve Cemiyetler 
 • Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) 
 • İzmir’in İşgali ve Kuvayimilliye 
 • İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919) 
 • Kuvayimilliye’nin Kurulması 
 • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Genelgeler ve Kongreler Dönemi 
 • I. TBMM Dönemi 
 • TBMM’ye Karşı Yapılan Ayaklanmalar
 • Düzenli Ordunun Kurulması (Aralık 1920) 
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı’nda Cepheler
 • I. İnönü Savaşı (6 -10 Ocak 1921)
 • II. İnönü Savaşı (23 Mart - 1 Nisan 1921) 
 • Eskişehir - Kütahya Muharebeleri (10 - 24 Temmuz 1921) 
 • Sakarya Meydan Muharebesi (23 Ağustos - 13 Eylül 1921)
 • Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) 
 • Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) 
 • Büyük Taarruz (26 Ağustos - 9 Eylül 1922) 
 • Çanakkale Olayı 
 • Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
 • Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) 
 • Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Cumhuriyet Dönemi
 • II. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi 
 • Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar 
 • Çok Partili Yaşama Geçiş Denemeleri 
 • Kadınlara Siyasi Hakların Verilmesi 
 • Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar 
 • Medeni Kanun'un Kabulü (17 Şubat 1926)
 • Hukuk Alanındaki Diğer Yenilikler
 • Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılaplar 
 • Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar 
 • Ekonomik Alanda Yapılan İnkılaplar
 • Bayındırlık ve Ulaştırma Alanındaki Gelişmeler 
 • Sağlık ve Sosyal Alanındaki Gelişmeler 
 • Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri
 • 1932 - 1939 Arası Türk Dış Politikası 
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
 • XX. Yüzyıl Başlarında Dünya

II. Dünya Savaşı
 • II. Dünya Savaşı Öncesi ve Savaş Sırasında Gerçekleşen Önemli Olaylar 
 • Soğuk Savaş Dönemi 
 • Soğuk Savaş Dönemi’nde Türkiye 
 • Yumuşama (Detant) Dönemi ve Sonrası 
 • Küreselleşen Dünya 
 • SSCB’de Değişim ve Sonuçları 
 • Türkiye ve Avrupa Birliği 
 • Dünyadaki Gelişmeler 
 • Değişen Dünya ve Türk Dış Politikası 
 • Küresel Sorunlar