Genel Kültür Kampı 2024 / Genel Tarih


Genel Tarih 2024

(KPSS-YKS-TYT-AYT-ÖABT) AYRINTILI KONU ANLATIMI
 • SORU ÇÖZÜMLERİ
 • SORU ETKİNLİKLERİ
 • ÜCRETSİZ DERS NOTLARI
 • SINAVLAR
 • KONU TARAMA SINAVLARI
 • TEKRAR İZLEME İMKANI
 • SORU SORMA İMKANI

ANLATILACAK KONULAR

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk Adının Anlamı, Türklerin Ana Yurdu ve Türk Göçleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 
 • İskitler (Sakalar) (MÖ VII. yy.)
 • Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) 
 • Kavimler Göçü (375) 
 • Avrupa Hunları (375 - 469) 
 • Göktürk (I. Kök Türk) Devleti (552-659)
 • II. Göktürk-Kök Türk (Kutluk) Devleti (682-744) 
 • Uygur Devleti (744-840) 
 • Orta Asya’da Kurulan Diğer Türk Devletleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
 • Türk - İslam Tarihi
 • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
 • Talas Savaşı (751) 
 • İlk Türk - İslam Devletleri
 • Karahanlılar (840-1212) 
 • Gazneliler (963-1187)
 • Tolunoğulları (868-905) 
 • Akşitler (Ihşitler) (935-969) 
 • Büyük Selçuklu Devleti (1040-1157)
 • Harzemşahlar (1097-1231)
 • İlk Türk - İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet 
Türkiye Tarihi 
 • Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Anadolu’da Kurulan İlk Türk Beylikleri 
 • Anadolu (Türkiye) Selçuklu Devleti (1077-1308) 
 • Kösedağ Savaşı Sonucunda Kurulan Beylikler 
Osmanlı Tarihi
 • Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 • Duraklama Dönemi (17. Yüzyıl) (1579-1699) 
 • XVII. Yüzyıl Islahatları (Duraklama Dönemi) 
 • Gerileme Dönemi (18. Yüzyıl) (1699 - 1792)
 • XVIII. Yüzyıl (Gerileme Dönemi) Islahatları
 • Dağılma Dönemi (19. Yüzyıl) (1792 - 1922)
 • XIX. Yüzyıl Islahatları (Dağılma Dönemi)
 • II. Mahmut Dönemi Islahatları (1808 - 1839)
 • Tanzimat Dönemi Islahatları (1839 - 1876)
 • II. Abdülhamit Dönemi Islahatları 
 • Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 • Orta Çağ'da Avrupa
 • Yeni Çağ'da Avrupa 
 • Yakın Çağ'da Avrupa 
 • Sanayi İnkılabı ve Osmanlı Devleti 
 • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti